Winnaar glasprijs, Glass Award 2023

Welkom op de website van Willem Schutter architect

Mijn werk

Verreweg de meeste van mijn gebouwen ontwerp ik voor Vattenfall en Alliander en daardoor ook wel eens Eneco. Het zijn gebouwen waarin techniek staat opgesteld voor  het elektriciteitsnet, het gasnet, het warmtenet (stadsverwarming) en koelingssystemen. De gebouwen vallen daarmee buiten de gangbare categorieën, in bestemmingsplannen werden ze nutsgebouwen genoemd. Voor mij een kans te ontwerpen met bijzondere restricties gesteld door techniek, daarmee expressie aan functionele gebouwen te geven, dan wel sculpturaal te werken.

Functioneel en mooi. De projecten van Willem Schutter

Bij de gebouwen voor technische installaties voor elektriciteit, gas, warmte en koude gaat het in eerste instantie om de functionaliteit. Architect Willem Schutter heeft van het ontwerpen hiervan zijn specialisme gemaakt.

Editing: Rob Keijzer
Tekst en samenstelling: Leo Schepman
Voice-over: Ilari Hoevenaars
Fotografen: Robert Meijer, Bernard Faber, Petra Appelhof, Ronald Schouten, Denis Guzzo, Huib Ebbinge