Ketelhuis de Waalsprong, Lent

De hulpwarmtecentrale Pieter Wiersma (HWC) van Nuon levert warmte tijdens piekvraag in koude periodes. De centrale is onderdeel van het warmtenet Nijmegen waar restwarmte van de afvalenergiecentrale ARN wordt gebruikt voor het verwarmen van woningen en heeft een capaciteit van 42MWth en is in december 2015 in gebruik genomen.

Foto’s: Ronald Schouten
Luchtfoto: Marco van Middelkoop